سرجی فیکس نوزاد

انعطاف پذیری مناسب برای پانسمان ناف نوزاد
در کارتن های 24 تایی
تعداد 24+1 عدد (یک عدد رایگان)