آسوپد

پاکت تجزیه پذیر همساز با محیط زیست

زیر انداز بهداشتی حیوانات

جهت تمیز نگهداشتن محیط و قفس حیوانات و همچنین برای انواع عمل های جراحی حیوانات در کلینیک های دامپزشکی که موجب کاهش هزینه ها می گردد

این زیرانداز بیمار قابل مصرف در بیمارستان ها ، کلینیک ها  و منازل با قدرت ۲ لیتر جذب مایعات و ترشحات است

بعد از ۱۲ ساعت استفاده مداوم تعویض گردد.

 

دسته: